Aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W TYCHACH

   W  dniu 29 kwietnia br. podczas konferencji prasowej Prezes Rady Ministrów zapowiedział, że od dnia 6 maja br. zostanie zniesiony zakaz świadczenia usług przez żłobki.

   Niemniej jednak projekt przepisów prawa, o którym mowa w powyższym komunikacie Premiera a także towarzyszące mu opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej wytyczne, nie określają jednoznacznie zasad działania żłobków od dnia 6 maja br., w tym nie znoszą niektórych ogólnych ograniczeń w funkcjonowaniu placówek takich jak Żłobek Miejski w Tychach w czasie epidemii.

 Powyższe oznacza, że rodzice i opiekunowie podopiecznych Żłobka powinni liczyć sięz ryzykiem:

- uruchomienia placówki w późniejszym terminie niż zapowiedziany podczas konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów,

- utrzymania ograniczeń związanych z liczba przyjmowanych dzieci, co może oznaczać zdolność placówki do przyjęcia radykalnie mniejszej liczby dzieci  niż w przypadku braku zagrożenia epidemicznego.

  Powyższe ograniczenia mają na celu przywrócenie działania placówki zgodnie z przepisami prawa, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, ich rodziców i opiekunów.

  Będziemy Państwa na bieżąco informować o działaniach związanych z funkcjonowaniem Żłobka w związku z wprowadzanymi regulacjami i wytycznymi.

            Ewa Bryndal

   Dyrektor Żłobka Miejskiego w Tychach