Aktualności

Umowy na 2019 rok

Umowy na 2019 rok

Przypominamy Rodzicom,

że termin dostarczenia aktualnych zaświadczeń
o zatrudnieniu koniecznych do podpisania umów na korzystanie z usług Żłobka Miejskiego w kolejnym roku kalendarzowym upływa

17 grudnia 2018 roku.

 

Zaświadczenia prosimy zostawiać u opiekunek w grupach.