Płatności

 

        Na podstawie Uchwały Nr IX/160/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci korzystających z opiekiw jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach

 

    1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w żłobku wnoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka korzystającego z opieki w Żłobku Miejskim wynosi 200,00 PLN.

    2. Wysokość opłaty dodatkowej z tytułu wydłużonego wymiaru opieki nad dzieckiem ponad 10 godzin dziennie wynosi 30,00 PLN za każdą godzinę.

    3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej - 5,50 PLN.