Żłobek Miejski w Tychach

ŻŁOBEK MIEJSKI W TYCHACH

Ewa Bryndal

Do zawierania Umów na korzystanie z usług Żłobka zapraszam od 1 sierpnia 2023 roku

I. Wymagane dokumenty Aktualne zaświadczenia (oryginały)* obojga rodziców/opiekunów prawnych z miejsca pracy/nauki  potwierdzające  czas na jaki zostały zawarte umowy oraz zaświadczenie od pediatry o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Żłobka II. Dokumenty do wglądu przy zawieraniu umowy potwierdzające zgodność z oświadczeniami złożonymi w Karcie zgłoszenia• powiadomienie o nadaniu dziecku numeru PESEL  lub dowód osobisty dziecka• …

Do zawierania Umów na korzystanie z usług Żłobka zapraszam od 1 sierpnia 2023 roku Read More »

Skip to content