Żłobek Miejski w Tychach

ŻŁOBEK MIEJSKI W TYCHACH

Płatności

        Na podstawie Uchwały Nr XLIII/804/22 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie  wysokości opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci korzystających z opieki w jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach:

1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w Żłobku wnoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka korzystającego z opieki w Żłobku Miejskim wynosi 400,00 PLN (czterysta złotych).

2. Wysokość opłaty dodatkowej z tytułu wydłużonego wymiaru opieki nad dzieckiem ponad 10 godzin dziennie wynosi 30,00 PLN za każdą godzinę.

3. Maksymalna wysokość dziennej stawki żywieniowej – 12,00 PLN.

Numer konta bankowego:
27 1240 1330 1111 0010 6089 5669

Skip to content