Żłobek Miejski w Tychach

ŻŁOBEK MIEJSKI W TYCHACH

Dydaktyka

”Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy w życiu radości twórcy i władcy.”

Antoni Kępiński

W naszym Żłobku realizowany jest program dydaktyczno – wychowawczy dostosowany do wieku i potrzeb dzieci.

Zajęcia z dziećmi dzielimy na:
1. Zabawy ruchowe
– z wykorzystaniem zestawu „NOVAMUS”
– orientacyjno – porządkowe
– na czworakach
– z elementami równowagi
– bieżne
– skoczne
– z elementami rzutu, chwytu, celowania, toczenia
– ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe

2. Zabawy dydaktyczne
– uczące rozróżniania cech przedmiotów, zjawisk, wydarzeń
– z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (zgadywanki, układanki obrazkowe itp)
– zabawy z pacynkami, zabawy paluszkowe (teatrzyk)
– czytanie bajek
– zajęcia z elementami pedagogiki zabawy KLANZA

3. Zabawy kształtujące mowę
– ćwiczenia  słuchowe
– ćwiczenia oddechowe
– ćwiczenia artykulacyjne

4. Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne
– budowanie z klocków
– nawlekanie korali
– układanie piramidek
– zabawy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych(układanki, dobieranki itp.)

5. Zabawy plastyczne
– formowanie z plasteliny, ciastoliny itp.
– wydzieranki, wyklejanki, wycinanki,  stemplowanie, zabawy szablonami
– malowanie farbami, kredkami, kred,a i innymi przyborami

6. Zabawy muzyczne
– słuchanie piosenek i prostych utworów muzycznych
– śpiewanie piosenek
– zabawy przy muzyce
– poznawanie instrumentów muzycznych

7. Zabawy tematyczne
– tematyczno – naśladowcze w kącikach: kuchennym, samochodowym, lalek itp.

W grupach dzieci najmłodszych kładziemy nacisk głównie na zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny i działania adaptacyjne.
W grupach najstarszych praca opiekunek skupia się przede wszystkim na przygotowaniu dzieci do edukacji przedszkolnej. Prowadzone zajęcia obejmują zakres wiadomości dziecka o świecie, otoczeniu i stosunkach, jakie w nim panują. Zajęcia umuzykalniające wdrażają małe dzieci do dyscypliny i koncentracji, ćwiczą pamięć, wyrabiają reakcję na wrażenia słuchowe. Natomiast zajęcia dydaktyczne wzbogacają słownik, ćwiczą logiczne myślenie, utrwalają i porządkują wiadomości dziecka.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

Janusz Korczak
Skip to content