Żłobek Miejski w Tychach

ŻŁOBEK MIEJSKI W TYCHACH

I. Wymagane dokumenty Aktualne zaświadczenia (oryginały)* obojga rodziców/opiekunów prawnych z miejsca pracy/nauki  potwierdzające  czas na jaki zostały zawarte umowy oraz zaświadczenie od pediatry

Rekrutacja

HARMONOGRAM  REKRUTACJI 1. Od 3 kwietnia pobieranie/wydawanie Karty zgłoszenia dziecka do żłobka. 2. Od 2 do 31 maja (od poniedziałku do piątku

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE DZIECI Informuję, że od 1 grudnia 2022 roku miesięczna opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Tychach będzie wynosiła

Skip to content