Żłobek Miejski w Tychach

ŻŁOBEK MIEJSKI W TYCHACH

Rozkład dnia

6.00 – 8.15 – prace porządkowe, organizacja stanowisk pracy, schodzenie się dzieci;
8.15 – 8.30 – zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do śniadania;
8.30 – 9.00 – śniadanie;
9.00 – 9.15 – zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do zajęć;
9.15 – 10.00 – zajęcia edukacyjne, przedstawienia teatralne, bloki edukacyjne (m. in.: umuzykalnienie, plastyka, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia z mowy i myślenia – elementy literatury
i nauk matematyczno- przyrodniczych);
10.00 – 11.00 – gry i zabawy dydaktyczno- wychowawcze z przerwą na zabiegi higieniczne i drugie śniadanie; zajęcia indywidualne w zależności od pogody: spacery, zabawy w ogrodzie żłobkowym;
11.00 – 11.30 – prace porządkowe po zajęciach; zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do obiadu;
11.30 – 12.00 – obiad;
12.00 – 14.00 – cisza poobiednia, leżakowanie;
14.00 – 14.30 – zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do podwieczorku
14.30 – 15.00 – podwieczorek;
15.00 – 15.30 – zajęcia utrwalające poznany materiał edukacyjny;
15.30 – 16.50 – zajęcia indywidualne, zabawy i gry dowolne;
16.50 – 17.00 – rozchodzenie się dzieci do domów, prace porządkowe na stanowiskach i przygotowanie do pracy dnia następnego.

Skip to content