Żłobek Miejski w Tychach

ŻŁOBEK MIEJSKI W TYCHACH

Aktualności

Do zawierania Umów na korzystanie z usług Żłobka zapraszam od 1 sierpnia 2023 roku

I. Wymagane dokumenty Aktualne zaświadczenia (oryginały)* obojga rodziców/opiekunów prawnych z miejsca pracy/nauki  potwierdzające  czas na jaki zostały zawarte umowy oraz zaświadczenie od pediatry o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Żłobka II. Dokumenty do wglądu przy zawieraniu umowy potwierdzające zgodność z oświadczeniami złożonymi w Karcie zgłoszenia• powiadomienie o nadaniu dziecku numeru PESEL  lub dowód osobisty dziecka• …

Do zawierania Umów na korzystanie z usług Żłobka zapraszam od 1 sierpnia 2023 roku Read More »

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

HARMONOGRAM  REKRUTACJI 1. Od 3 kwietnia pobieranie/wydawanie Karty zgłoszenia dziecka do żłobka. 2. Od 2 do 31 maja (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00) przyjmowanie przez Dyrektora Żłobka lub osoby upoważnione wypełnionych czytelnie Kart zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały zaświadczeń o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki*). 3. Od 1 do 15 czerwca …

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 Read More »

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE DZIECI Informuję, że od 1 grudnia 2022 roku miesięczna opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Tychach będzie wynosiła 400,00 złotych Dyrektor Żłobka Miejskiego w Tychach /-/ Ewa Bryndal

Skip to content